Sau chuỗi ngày vất vả, sản phẩm 4 ô mẫu sử dụng phân bón vi sinh Cát Tường theo đúng quy trình chăm sóc chè bằng phân hữu cơ vi sinh theo chuỗi nông sản an toàn đã cho kết quả như mong đợi. Cả 4 mẫu sau khi tes bằng kit kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu 004G9 của Thái lan đã cho kết quả âm tính với thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ, carbamate, kim loại nặng và chất ức chế acetylcholinearase.

 

Vùng chè nguyên liệu của công ty Cát Tường tại tỉnh Thái NguyênNguyên Sản phẩm được test âm tính với dư lượng thuốc BVTVV và kim loại nặng. Công ty đăng ký tem truy xuất nguồn gốc và nhật ký chăm sóc vùng chè nguyên liệu